Úvod

Seriál MTB závodů Rožnovská brázda je již zaběhnutá soutěž s patnáctiletou tradicí, která díky nadšencům okolo Standy Lichnovského zavedla širokou cyklistickou veřejnost do nejkrásnějších zákoutí lemujících údolí řeky Rožnovské Bečvy – Rožnovské brázdy.

V minulém roce však do již zaběhnutého scénáře Rožnovské brázdy vstoupily dva důležité faktory, a to, že se k sérii Rožnovská brázda připojila Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí se svým úspěšným závodem Stavařská tisícovka. SPŠS Valašské Meziříčí zároveň zakoupila čipovou časomíru (hardware), kterou velmi zdařile oživila firma Internet Ludík (software), jeden z hlavních sponzorů akce.

To do soutěže vlilo nové impulsy a možnosti, které mají dopad na dosavadní charakter soutěže, a tak je na místě se také zmínit o zásluhách nadšené fanynky cyklistiky paní ředitelky SPŠS Valašské Meziříčí Ing. Jindry Mikuláštíkové, která, spolu s podobně naladěnými kolegy, rozjela před pěti lety od nuly dynamický, fyzicky i technicky náročný závod Stavařská tisícovka. Aby pak v rámci své vize rozvoje sportu neváhala vstoupit do soutěže Rožnovská brázda a svým know how ji dovést tam, kam již dovedla Stavařskou tisícovku, tedy ke stále rostoucí oblibě a k úspěchu.